انجمن DDD ایران

بستری برای تعامل همه علاقه‌مندان به Domain-Driven Design

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن DDD ایران

شکل‌گیری و تاسیس

در تیرماه سال ۱۳۹۸ طی جلسات و گفتگوهایی که با حضور جمعی از علاقه‌مندان به مباحث Domain-Driven Design برگزار شد، ایده تشکیل انجمن و لزوم ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه متخصصان DDD، به بحث و بررسی گذاشته شد و موافقت گردید تا انجمنی با موضوع Domain-Driven Design ایجاد گردد. به همین منظور هیئت موسسین تشکیل گردید تا اقدامات مربوط به تشکیل انجمن را پیگیری نمایند.

اعضای هیئت موسس

هادی احمدی، مسعود بهرامی، روح‌الله دلپاک، سپهر نامدار، ابراهیم نبیئی

اهداف

انجمن DDD ایران، با هدف گسترش و پیش‌برد رویکردهای نوینِ مدل‌سازی، تحلیل، طراحی‌ و معماری نرم‌افزار و همچنین ارتقا کیفی و کمی مهارت‌های علاقه‌مندان به حوزه Software Craftsmanship و بهبود بخشیدن به امور آموزش و مشاوره در طراحی، مدل‌سازی و معماری سامانه‌های پیچیده‌ی نرم‌افزاری تاسیس گردیده است.

انجمن DDD ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که به هیچ دسته، جمعیت یا سازمان دیگری اعم از اجتماعی، سیاسی، مذهبی، قومیتی وابسته نیست و اعضای آن فارغ از جنسیت و ويژگی‌های جسمی صرفاً در زمینه‌های علمی فعالیت می‌کند.

وظایف و فعالیت‌ها

  • بسترسازی برای گسترش ارتباطات علمی و تبادل تجربه بین متخصصانی که به موضوعات مرتبط با DDD علاقه‌مند هستند.
  • تشکيل گردهمائی‌های علمی در سطح کشور و منطقه
  • تولید و انتشار محتوای آموزشی با موضوع مدل‌سازی، طراحی، معماری و استاد کاری نرم‌افزار (Software Craftsmanship)
  • ارایه خدمات آموزش و مشاوره به اشخاص و سازمان‌ها
  • برقراری ارتباط و همکاری مشترک با انجمن‌های DDD در سایر کشورها

ارکان انجمن

انجمن DDD ایران برای پیشبرد فعالیت‌های خود، اقدام به ایجاد دو کمیته زیر نموده است:

  • کمیته گردهمایی‌های علمی
  • کمیته ارتباطات و انتشارات

بودجه

منابع مالی انجمن عبارتند از:

  • درآمدهای ناشی از برگزاری رویدادهای آموزشی و مشاوره.
  • دریافت هدایا و کمک‌ها.

کلیه عواید و درآمدهای انجمن، صرف اهداف انجمن خواهد شد.

درآمدها و هزینه‌های انجمن ثبت و شرح آن در پایان هر فصل در وب‌سایت انجمن منتشر خواهد شد.
کلیه مدارک و پرونده‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن، نگهداری و بایگانی می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.