درباره انجمن DDD ایران

چگونگی شکل‌گیری و تاسیس

در تیرماه سال ۱۳۹۸ طی جلسات و گفتگوهایی که با حضور جمعی از علاقه‌مندان به مباحث Domain-Driven Design برگزار شد، ایده تشکیل انجمن و لزوم ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه متخصصان DDD، به بحث و بررسی گذاشته شد و موافقت گردید تا انجمنی با موضوع Domain-Driven Design ایجاد گردد.
به همین منظور هیئت موسسین تشکیل گردید تا اقدامات مربوط به تشکیل انجمن را پیگیری نمایند.

اعضای هیئت موسس انجمن DDD ایران (به ترتیب حروف الفبا):

اهداف
انجمن DDD ایران، با هدف گسترش و پیش‌برد رویکردهای نوینِ مدل‌سازی، تحلیل، طراحی‌ و معماری نرم‌افزار و همچنین ارتقا کیفی و کمی مهارت‌های علاقه‌مندان به حوزه Software Craftsmanship و بهبود بخشیدن به امور آموزش و مشاوره در طراحی، مدل‌سازی و معماری سامانه‌های پیچیده‌ی نرم‌افزاری تاسیس گردیده است.
انجمن DDD ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که به هیچ دسته، جمعیت یا سازمان دیگری اعم از اجتماعی، سیاسی، مذهبی، قومیتی وابسته نیست و اعضای آن فارغ از جنسیت و ويژگی‌های جسمی صرفاً در زمینه‌های علمی فعالیت می‌کند.

وظایف و فعالیت‌ها

بسترسازی برای گسترش ارتباطات علمی و تبادل تجربه بین متخصصانی که به موضوعات مرتبط با DDD علاقه‌مند هستند.
تشکيل گردهمائی‌های علمی در سطح کشور و منطقه
تولید و انتشار محتوای آموزشی با موضوع مدل‌سازی، طراحی، معماری و استاد کاری نرم‌افزار (Software Craftsmanship)
ارایه خدمات آموزش و مشاوره به اشخاص و سازمان‌ها
برقراری ارتباط و همکاری مشترک با انجمن‌های DDD در سایر کشورها

ارکان انجمن
انجمن DDD ایران برای پیشبرد فعالیت‌های خود، اقدام به ایجاد دو کمیته زیر نموده است:

کمیته گردهمایی‌های علمی
کمیته ارتباطات و انتشارات