ارتباط با ما

کانال رسمی انجمن DDD ایران
بستری برای تعامل همه علاقه‌مندان به {Domain-Driven Design}

تأسیس:۱۳۹۸/۰۴/۲۲
⁦✉️⁩ info@dddiran.com

https://dddiran.com

🎞️https://www.aparat.com/DDDTalks

آیدی تماس با ما در تلگرام: @iran_ddd_community

✓ Embrace Complexity